slide 1
slide 2
slide 3
slide 4
slide 5
slide 6
slide 7
slide 8

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xây lắp - Môi trường Nhân Cơ - TKV (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 6400308865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp ngày 02/12/2015)

XEM THÊM
  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

VIDEO DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG đã tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm qua việc thi công hàng loạt các công trình có phong cách khác nhau. Chúng tôi không chỉ tập trung vào một lĩnh vực công trình nào, đơn giản vì chúng tôi làm việc là để phục vụ cho nhu cầu của xã hội và cộng đồng. Sự linh hoạt và đa dạng này thể hiện ở tất cả các công trình mà chúng tôi đã thực hiện, từ công trình công cộng, các trung tâm thương mại, căn hộ đến các khách sạn, bệnh viện, trường học cho đến các nhà máy sản xuất có quy mô lớn và...

TIN TỨC