Tin tức

Thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV kính gửi đến toàn thể cổ đông trong Công ty thư mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017:

  1. Thời gian: 08h30 ngày 30-05-2017
  2. Địa điểm: Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R lấp, tỉnh Đăk Nông
  3. Nội dung của Đại hội: Tải tại đây 

Trường hợp các cổ đông vì lí do công việc không thể tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thì có thể ủy quyền cho cá nhân tham dự Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền

 

 

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2017