Tin tức

Thông báo thay đổi tên Công ty

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6400308865 đăng ký thay đổi lần 3 do sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp ngày 13/06/2018 Công ty Cổ phần Xây lắp môi trường kính thông báo đến toàn thể các đơn vị đối tác, các cổ đông trong Công ty về việc thay đổi tên Công ty cụ thể như sau:

Nội dung

Thông tin cũ

Thông tin sửa đổi

Ghi chú

Tên Công ty

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường

Thay đổi

Tên tiếng Anh

Vinacomin - Construction Environment Joint Stock Company

Construction Environment Joint Stock Company

Thay đổi

Tên viết tắt

XLMT

XLMT

Không đổi

Địa chỉ

Thôn 11, Nhân Cơ, Đăk R’lấp, Đăk Nông

Thôn 11, Nhân Cơ, Đăk R’lấp, Đăk Nông

Không đổi

Mã số thuế

6400308865

6400308865

Không đổi

 

Tệp đính kèm:

 - Thông báo thay đổi tên Công ty

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp