Tin tức

Thông báo thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Ban lãnh đạo điều hành Công ty như sau:

 

01.Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phi, kể từ ngày 12/04/2017 - Tải tại đây

 

02. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Trần Văn Trung, kể từ ngày 12/04/2017 - Tải tại đây