Tin tức

Thông báo Thanh lý thiết bị đã qua sử dụng

Hiện nay Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường - TKV có nhu cầu thanh lý 15 xe ô tô. Quý khách có nhu cầu mua số máy móc trên vui lòng tải thông báo tại đây:

      Thông báo thanh lý thiết bị đã qua sử dụng