Tin tức

Công ty Cổ Phần Xây lắp Môi trường trân trọng công bố thông tin về chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

  • Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024
  • Địa điểm: VP Công ty Cổ phần Tập đoàn CMH VIỆT NAM-  Tầng 12, tòa nhà văn phòng Intracom 2, số 33 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Thông báo mời họp: Tải tại đây

Các tài liệu liên quan đến đại hội trong File đính kèm: Tải tại đây

Trân trọng!