Giới thiệu

Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Xây lắp - Môi trường Nhân Cơ - TKV (theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần số 6400308865 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp ngày 13/06/2018)

Nhiệm vụ chính là thực hiện các nhiệm vụ tại khu vực Tây Nguyên trong đó đặc biệt chú trọng đến công việc thi công xây dựng các công trình của hai dự án Bauxit Tây Nguyên. Trải qua hơn 5 năm đi vào hoạt động cùng với sự vận hành điều chỉnh thường xuyên cơ cấu tổ chức của bộ máy Công ty. Đến nay Công ty đã tạo được uy tín  bằng các trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp, lao động kỹ thuật lành nghề.

Với phương châm “An toàn, Đổi mới, Tăng trưởng, Phát triển”, Công ty Cổ phần Xây lắp Môi trường cam kết mang đến sự hài lòng cũng như giá trị gia tăng cao nhất./.