Tin tức

THÔNG BÁO CHÀO BÁN THOẢ THUẬN CỔ PHẦN CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP MÔI TRƯỜNG NHÂN CƠ - TKV

 

 

 

1. Tên Tổ chức chào bán

Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV

2. Địa chỉ

Thôn 11, Xã Nhân Cơ, huyện ĐăkR’lấp, tỉnh Đắk Nông

3. Điện thoại

(05013) 649.366                      Fax: (05013) 649.355

4. Ngành nghề kinh doanh chính

Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Xây dựng các công trình mỏ, công nghiệp, thủy lợi, kết cấu tầng, đường dây và trạm điện; Chuẩn bị mặt bằng; Trồng rừng và chăm sóc rừng…

5. Vốn điều lệ

50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

6. Số lượng cổ phần chào bán thoả thuận

403.000 cổ phần

7. Mệnh giá

10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)

8. Loại cổ phần

Cổ phần phổ thông

9. Giá khởi điểm

12.200 đồng/cổ phần (Mười hai nghìn hai trăm đồng cho một cổ phần) (giá đấu thành công thấp nhất tại SGDCK TP.HCM vào ngày 28/09/2015)

10. Tổ chức tư vấn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

11. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư đã tham gia đấu giá mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ - TKV tổ chức vào ngày 28/09/2015 tại SGDCK TP.HCM

12. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc

CN TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 3915 1368             Fax: 08. 3915 1369

13. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc và bỏ phiếu đăng ký mua thỏa thuận

Từ 08h30 đến 15h00 các ngày làm việc từ ngày 15/10/2015 đến ngày 19/10/2015

14. Tỷ lệ đặt cọc

10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản phong tỏa của Công ty TNHH MTV Xây lắp Môi trường Nhân Cơ -TKV

15. Thời gian và địa điểm tổ chức chào bán thoả thuận

Thời gian: 09h30 ngày 20 tháng 10 năm 2015

CN TP.HCM Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, 236-238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 04. 3818 1888             Fax: 04. 3818 1688

16. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 20/10/2015 đến 15h30 ngày 21/10/2015 tại CN. TPHCM CTCP Chứng khoán Sài gòn - Hà Nội

17. Website công bố thông tin

www.moitruongnhanco.com, www.shs.com.vn